Göteborgs Brandservice

Släckteknik

Ta ner släckaren från väggen

Lossa säkringen

Tag släckaren i vänster hand och slangen i höger hand. Om du är högerhänt är det viktigt att du använder högerhanden för att sprida och fördela släckmedlet. Håll långt fram på slangen eller på handtaget som finns vid munstycket.
 

Rikta munstycket mot lågornas bas

Rikta strålen mot ämnet som brinner och inte mot lågorna. Det är det brinnande ämnet som ska släckas. Sprid ut släckmedelet över hela brandhärden med svepande rörelser med munstycket.
 

Tryck ner avtryckare

Tryck ner avtryckaren helt så att du får full effekt på släckaren. Släpper du avtryckaren avbryts påföringen.

 

 Avbryt släckningen när inga lågor syns mer

Att tänka på

Angrip branden med vinden i ryggen

Vid släckning utomhus ska vinden utnyttjas. Vinden hjälper till att påföra släckmedlet om man släcker i vindriktningen. På så vis slipper man också rök och kan se brandspridning och släckningsförlopp.

Släck om möjligt branden med flera släckare samtidigt

För vissa brandtyper är givningen, dvs mängden släckmedel per sekund, viktigare än total mängd släckmedel. Det gäller i synnerhet vätske- och gasbränder. Släck därför med så många släckare som möjligt samtidigt.

Gå inte för nära branden

Det är säkrare att använda släckaren på avstånd från brandhärden. Utnyttja släckarens kastlängd och börja släcka på ett 3-4 meters avstånd - något kortare på små släckare och något längre på stora släckare. Det är också lättare att sprida t ex en pulverstråle över hela brandhärden om man har tillräckligt avstånd.

Vid brand i brinnande vätskor t ex fritösgrytor, oljekar och liknande är det viktigt att inte gå så nära och spruta med hård stråle så att den brinnande vätskan stänker upp.

Pulversläckare på vätske- och gasbränder
- släck hela branden på en gång

Mot brandtyp B och C, vätskor och gaser, är pulver bara verksamt när det är i luften. När pulvret har landat eller sprutat förbi brandhärden kan bränslet återantända. Det är därför viktigt att släcka hela branden innan man avslutar släckningen.

Pulversläckare på glödbränder
- pytsa ut släckmedlet och eftersläck kvarvarande brandhärdar

På brandtyp A, fibrösa ämnen, bildar pulver en hinna som hindrar återantändning. På dessa ämnen kan man därför med fördel påföra pulver intermitent i många små ”duttar”. Slå först ner lågorna och branden med en rejäl påföring. Därefter kan man spruta ut pulverpuffar på ev kvarvarande brandhärdar. Det samma gäller vid brand i gummi.

Skum på vätskebränder

Skum på en bensin- eller annan vätskebrand lägger sig ovanpå det brinnande ämnet och hindrar återantändning. Skum kan därför sprutas ut i förebyggande syfte på ett vätskespill.

Skumbrandsläckare fungerar inte på rinnande eller sprutande brinnande vätska. Skummet kan släcka poolbranden, men det krävs en pulversläckare för att släcka vätska som sprutar eller rinner.

Töm hela fettbrandsläckaren

Matfett brinner vid mycket hög temperatur, normalt över temperaturen för självantändning. Efter släckning är det därför stor risk att fettet återantänder. Bästa skydd ger släckvätskan för fettbrand. Den både kyler och kväver branden. Det är dock viktigt att mycket släckvätska sprutas ut. Töm därför hela släckaren över fritösgrytan, även om branden har slocknat.

Ladda om släckaren efter användning

En halvfull släckare ger inte det skydd som var den var planerad att ge. Ladda därför alltid om släckaren efter användning även om bara en liten del av släckmedlet har använts.

På pulversläckare lägger sig pulver i ventilen och orsakar läckage. En öppnad pulversläckare är obrukbar efter ett par timmar.

Övning ger färdighet

Det är viktigt att prova och öva släckning. Anmäl dig till någon av våra kurser eller beställ en kurs till företaget. Lägg in ett praktikpass i kursen med släckning med brandsläckare och filt på övningsdocka

Läs vidare om speciell påföringsteknik för mer krävande bränder.