Göteborgs Brandservice

Brandsläckarstandarden EN3

1996 fick vi en gemensam europastandard för brandsläckarnas konstruktion och funktion. Standarden har beteckningen i SS-EN3.
I standarden anges detaljerade krav på konstruktionen t ex färgsättning, storlek, släckmedelsmängder, slanglängder m m.

I standarden finns och provningsförutsättningar främst för att mäta släckeffekt, men även spruttid, läckage, utlösningskrafter m m. Viktiga delar i standarden är:

Brandtyper

Olika ämnen brinner på olika sätt och man delar därför in
brand i olika typer:

 

Brandklass A - Glödbrand

Brand som sker i fasta material i form av glöd t ex i trä, papper och tyg. En glödbrand skiljer sig från B-branden genom att brandhärden är varm
  
 

Brandklass B - Vätskebrand

Brand i gaser som avges från en vätska. Det gäller i första hand brand i brännbara vätskor där branden i praktiken sker ovanför vätskeytan i de ångor som avges. Eftersom vätskan kan vara kall pratar man om en brand med kall brandhärd.
 
 

Brandklass C - Gasbrand

Brandtyp C är brand i gaser t ex gasol och acetylen.
 
   

Brandklass D - Metallbrand

Brand i metaller t ex magnesium, litium och aluminium. Dessa bränder sker vid mycket höga temperaturer och är svårsläckta. Denna brandtyp finns inte med i brandsläckarstandarden och inga provbål finns för metallbrand.
 
   

Brandklass F - Fettbrand

Brand i matolja och matfett är mycket svårsläckt eftersom branden sker vid temperaturer över självantändningstemperaturen för fett. I praktiken är den en kombination av brandtyp A och B och det krävs speciella släckmedel som både kyler och kväver fettbranden.

Släckmedel och storlekar

Brandsläckare finns i olika storlekar och med olika släckmedel avsedda för skilda användningsområden. 
Tabellen anger de släckmedelsmängder i kilo eller liter som får förekomma enligt standarden, EN3.
 

Släckmedel Brandtyp 1 2 3 4 5 6 9 12
Vatten A   X       X X  
Skum AB   X       X X  
Kolsyra B   X     X      
Pulver ABC X X   X   X X X
Släckvätska för fettbrand F   X X     X X  

Effektivitetsklassning

Brandsläckare provas mot standardiserade provbål. Provbålen finns med trä som bränsle för klassning mot A-brand samt med heptan för klassning mot B-brand.

En bokstavskod anger för vilka brandtyper släckaren har släckt provbålet. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass desto effektivare släckare. 
 
 

Brandtyp Effektklas
min - max
Brännbart ämne
A 5-55 Fibrösa ämnen, glödbränder
t ex trä papper, tyg
B 21 - 233 Vätskebränder t ex bensin, olja, plaster, lack, syntetmaterial
C Effektklass saknas Gasbränder t ex gasol
F 5 - 75 Fettbränder

 
Exempel: En 12 kg pulversläckare med effektklass 55A 233B C klarar alla tre brandtyper utom fettbrand och släcker största provbålet i respektive effektklass.
En vattensläckare med effektklass 13A klarar endast brand i fibrösa ämnen (brandtyp A) och effektklassen är relativt låg.