Göteborgs Brandservice

Vilken brandsläckare ska man välja?

Brand kan uppstå var som helst och när som helst. Brandriskerna är många och skiftande beroende på miljö och utrustning. En brandsläckare är ett utmärkt skydd som kan rädda liv och stora värden om olyckan är framme.

Eftersom riskerna är så olika finns en mängd olika brandsläckare för olika miljöer och bränder. De skiljer i storlek, släckmedel, tekniskt utförande m m. Utbudet är stort och det kan vara svårt att välja rätt släckare.

Många myndigheter och organisationer har också synpunkter på brandskyddet och ställer krav på brandsläckarna och vilken brandsläckare som ska användas i olika fall.

För att underlätta för användare och kravställare finns därför en europastandard för brandsläckare. Det ger brukare, tillverkare och kravställare en gemensam norm och en gemensam plattform för att bedöma och välja brandsläckare.

På följande sidor har vi sammanställt viktigare delar ut standarden. Vi har också sammanställt några av de vanligaste råden och riktlinjerna vad gäller val och placering av handbrandsläckare.

Se också branschföreningen SVEBRAs och Stockholms brandförsvars gemensamma rekommendationer för val och placering av släckare. I riktlinjerna finns en bra sammanställning av de olika lagar, försäkringskrav och andra rekommendationer som styr valet av brandsläckare.