Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


LÄS MER OM

Specialsläckare

För vissa användningsområden ställs lite extra krav på brandsläckaren. Vi har många specialsläckare anpassade för speciella applikationer:

 

 

 

Skumsläckare med alkoholbeständigt skum

6 liters släckare fylld med specialskum som gör att skummet även kan användas mot alkoholer och andra polära vätskor. Ordinarie skumsläckare kan enbart användas mot vätskebrand i petroleumprodukter, oljer och fetter, men inte mot brand i alkohol och andra vattenlösliga ämnen. 

 

Frostskyddade skumsläckare

6 alternativt 9 liter tryckladdade skumsläckare fylld med Forrex släckvätska som är funktionsdugligt ner till minus 30° C.

 

 

Antimagnetisk kolsyresläckare

5 kg kolsyresläckare tillverkad i aluminium och rostfritt stål. Släckaren är helt antimagnetisk. Den är avsedd för sjukhus med magnetröntgenutrustning och för fartyg där antimagnetiska släckare krävs.

   

Metallbrandsläckare

12 kg pulversläckare fylld med ett specialpulver som släcker och kapslar in metallbränder i t ex magnesium, litium och aluminium.

   

Brandsläckare i ryggsele

En snabb insats kan vara avgörande för att släcka en brand och rädda liv. I många fall finns ingen brandsläckare till hands utan den måste bäras med.
P 6 GT är en 6 kg pulversläckare inklusive ryggplatta och sele. Den används av polisen, försvaret, väktare och andra som behöver fria händer och möjlighet att röra sig längre sträckor med släckaren.

   

Släckarboxar med brandfilt eller första hjälpen-utrustning

Släckarbox med 2 kg pulversläckare eller 2 liter skumsläckare samt med brandfilt eller första hjälpen-utrustning

   

Halonsläckare

Brandsläckare fylld med 1,5 kg halon 1211, avsedd för flygplan eller andra områden som inte omfattas av förbudet att använda halon.