Göteborgs Brandservice

Regler och krav

Pulversläckarna uppfyller kraven för bland annat följande användningsområden:
 

Modell Min klassning Godkänd för Regler från
2 kg   Hobby och veteranbilar Försäkringsbolag
  13A 70B C * Fritidsbåtar Sjöfartsverket och försäkringsbolag
  13A 89B C Minimaskiner Försäkringsbolag
4 kg 27A 183B C Anläggningsmaskiner
Jordbrukstraktorer
Försäkringsbolag
6 kg Ej angiven Hem MSB och Konsumentverket
  43A 233B C Brandsäkert hem SBF
  34A 233B C Heta arbeten Försäkringsbolag
  Ej angiven ADR-transporter MSB
  34A 233B C Bussar Vägverket
  21A 183B C Fartyg - inredning Sjöfartsverket
  43A 233B C Gruvmaskiner Gramko
  34A 183B C Campingplatser MSB
12 kg 233B C Fartyg - maskinrum Sjöfartsverket

* Kraven för fritidsbåtar varierar lite beroende på försäkringsbolag.
För ytterligare information se riktlinjer från branschförening