Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

SVEBRA RIKTLINJER
  • Släckmedel
    Svebras riktlinjer för miljöriktig hantering av släckmedel

LÄS MER OM

Miljösläckare

I standardsläckare är vatten och skumvätska blandade med varandra i behållaren. Vår miljösläckare har en unik konstruktion där skummet förvaras i koncentrat i en separat behållare och blandas med vatten först vid användning. Det gör släckaren överlägsen tryckladdade modeller både vad gäller släckeffekt och miljöpåverkan.

Livslängd på skummet och omladdningsintervall mångdubblas. Vid användning har man alltid högsta släckeffekt eftersom skummet är nyblandat med vattnet.

Mindre miljöpåverkan

En vanlig skumsläckare med skumkoncentratet utblandat i vattnet ska laddas om minst vart femte år. Att hälla ut mellan 6 och 10 liter skuminblandat vatten i avloppet ställer till stora problem för reningsverken. Många kommunala miljöförvaltningar har därför förbjudit att skumvätska hälls i ordinarie avlopp. Istället skall skummet omhändertas och skickas för destruktion.

I skumsläckare med separat patron behöver skumbyte ske först efter 20 år. Inget vatten behöver hällas ur utan endast knappt 2 dl skumkoncentrat tas om hand.

Släckarna är produkter i vårt miljösortiment. 

Högre släckeffekt

Släckeffekten på filmbildande skum försämras ju längre tid det lagras. Nedbrytningen sker mer än fyra gånger så snabbt om skummet är utblandat i vatten jämfört med skum i koncentrerad form. I och med att skummet blandas med vattnet först när släckaren används har man alltid ett högeffektivt släckmedel även om släckaren har stått en längre tid före användning.

Lägre underhållskostnader

Utbytet av skum kan ske mindre än var fjärde gång jämfört med vanliga skumsläckare Det innebär mindre servicearbete och reducerade kostnader. Trots det högre inköpspriset blir livstidskostnaden för släckaren mindre än för motsvarande tryckladdad släckare. 
 

Modell Släckmedel Mängd Effektklass Vikt Höjd Artikelnr
F 6 SKK AL  Glorilight 6 lit 21A 233B 11,2 kg 630 mm  10-3106-20
SKK 9 LW  Glorilight 9 lit 27A 233B 15,7 kg 575 mm  10-3109-20