Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD


SVEBRA RIKTLINJER
  • Släckmedel
    Svebras riktlinjer för miljöriktig hantering av släckmedel

LÄS MER OM

Fettbrandsläckare

Nästan hälften av alla bränder på hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord.

Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Fett brinner vid mycket höga temperaturer, normalt ca 400° C och det självantänder efter släckning om det inte kyls eller om inte släckmedlet ligger kvar på fettytan och hindra återantändning.

Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är fyllda med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.

Släckvätska mot fettbrand har använts i många år i fasta släcksystem i restaurangkök t ex hos McDonald’s. Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att även handbrandsläckare i kök ska vara fyllda med släckvätska mot fettbrand. De tidigare använda CO2-släckarna ersätts eller kompletteras.

Släckarna finns i två storlekar 3 och 6 liter. De uppfyller standarden SS-EN 3 och är klassade för släckning av fettbrand.
   

Modell Släck-
medel
Mängd Effektklass Vikt Höjd Artikelnr
W 3 DFC  RC 50 3 lit 8A 55B 75F 6,8 kg 432 mm 10-3003-50
W 6 DRC  RC 50 6 lit 13A 113B 75F 12,1 kg 530 mm 10-3006-50