Göteborgs Brandservice

Handbrandsläckare

Vi har marknadens bredaste program av brandsläckare, laddade med pulver skum och koldioxid. Släckarna är tillverkade av Gloria, Europas ledande brandsläckarproducent. Släckarna uppfyller kraven i standarden SS-EN3 i programmet finns många släckare med unik funktion och design t.ex. :

Gloriasläckare
  • Miljöskumsläckare med högre släckeffekt, minskat omladdningsintervall och mindre miljöpåverkan
  • Fettbrandsläckare - avsedd för bränder i restaurangkök.
  • Alkoholbeständig skumsläckare.
  • Metallbrandsläckare.
  • Högeffektskum, t.ex. frostskyddsladdade skumsläckare

Glorias F-serie pulver och skumsläckare med tilltalande formgivning och ergonomiskt utformade handtag. Finns även med integrerad brandfilt eller första hjälpen-utrustning.