Göteborgs Brandservice

Brandfiltar

Brandfilt används vid mindre bränder samt brand
i kläder. Lämpliga användningsområden är t ex kök, laboratorier och vårdinrättningar.
Filten är tillverkad i glasfiberväv. Väven motstår temperaturer på upp till 500o C.

Brandfiltar finns i storlekar från 90 x 120 cm till 180 x 180 cm. Vid risk för brand i kläder skall filten vara minst 120 x 180 cm.
I laboratorier, kök och liknande kan en mindre
filt användas t ex 120 x 120 cm.

Europastandard

Sedan 1997 finns en europastandard för brandfiltar, EN 1869. Standarden ställer höga krav på filtens värmetålighet och att den är tät så att brandgaser inte tränger igenom vid användning.

En glasfiberväv måste beläggas eller läggas dubbel med en mellanliggande gastät film för att uppfylla kraven. För professionell användning och vid stora brandrisker rekommenderar vi att alltid välja filtar enligt standarden.