Göteborgs Brandservice

Övriga brandredskap

För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.

Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet
i utrymmen med speciella brandrisker: 

  • Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt i stora utrymmen.
  • Punktsprinkler, ett snabbreagerande brandskydd för mindre rum.
  • Brandfiltar, används till att dämpa bränder eller släcka brand
    i kläder och kokkärl.