Göteborgs Brandservice

Service & tillbehör

Brandposter skall kontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter, SS EN 671-3. Vi rekommenderar att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden i fastigheten. Årlig kontroll utförs då av servicetekniker, lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning.

Vart femte år skall brandposter revisionsbesiktigas. Då skall slangen provtryckas. Rekommenderat utbytesintervall är för gummi/PVC-slang max 20 år och vävslang max 30 år. Se även branschföreningen SVEBRAs riktlinjer för service av brandposter.

Vi tillhandahåller de vanligaste utbytesdelarna för brandposter, både av vårt eget och andra fabrikat. Vanliga delar är:

Slang - textilarmerad

Gummi/PVC-slang i dimension ½”, ¾”, 1” i längder 25 alt 30 meter. Slangen finns med eller utan förmonterat munstycke typ Handifighter.

Formstabil vävslang

En tunnväggig och lättare slang än gummislangen. Den tar mindre plats på rullen och är lättare att rulla ut och har mindre friktion när den ska dras ut.

Munstycke Handifighter

Dimstrålrör med ställbar sprutbild från fast till spridd stråle. Finns i kort eller långt utförande. Försedd med provtryckningsnippel för att underlätta provtryckning av slangen.

Transparent brytlock och lås

Finns för fabrikat Brandtek och NoHa i både nytt och äldre utförande.
Brandskåpsnyckel 6,2 och 9,4 mm

Se övriga delar i prislista.