Göteborgs Brandservice

Spislarm och spisvakt

Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. En viktig orsak till bränder är att spisen glömts på utan övervakning.

Ett spislarm och en spisvakt är en billig försäkring mot brand vid spisen.

Om överhettning uppstår ljuder larmet i ett tidigt skede, innan någon skada är skedd och eldsvåda hunnit bryta ut. Samtidigt stänger spisvakten strömtillförseln till spisen.