Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Brandvarnare och gaslarm

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad. Rökspridning och rökfyllnad från moderna inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada. Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand. Idag finns trådlöst sammankopplingsbara varnare vilket förbilligar och underlättar installationen. Brandvarnare åldras och bör bytas ut efter 10 års användning.

Vi har många typer av brandvarnare:

Standard optisk

Optisk brandvarnare ljudligt larm på 85 dB redan vid låga nivåer av rökpartiklar. Varnaren kontrolleras med testknapp. När den aktiveras ljuder larmsignalen. En lysdiod som blinkar fungerar som driftindikering när batteriet är OK. Vid behov av batteribyte ger varnaren en kort ljudsignal en gång per minut.

Standard optisk med 10-års batteri

Lika ovan men försedd med ett
litiumbatteri för upp till 10 års drift.

 

Trådlös sammankopplingsbar

Brandvarnaren med radioenhet för trådlös sammankoppling. Samtliga installerade varnare i huset kommunicerar med varandra. Larmar den ena så larmar den andra

Brandvarnarna kan ställas in på 16 olika kanaler med en vridomkopplare. Bara varnare på samma kanal larmar för varandra.

Varnaren har en pausfunktion som aktiveras genom att snabbt tryck på testknappen. Varnaren stängs av och återstartar automatiskt efter 10 minuter.

Nätströmförsörjd 230 VAC

Ett av de största problemen med vanliga brandvarnare är att de kan lämnas ur funktion längre tider i samband med batteribyte. Med en nätströmförsörjd varnare undviks problemet.

Brandvarnaren ansluts till ordinarie strömmatning i bostaden. Brandvarnaren är även försedd med ett 9 volts batteri för reservdrift om nätströmmen bryts.

ICAS 10-års med fast batteri

Brandvarnaren är försedd med fastmonterade litiumbatterier med mycket hög effekt som ger en driftstid på 8-10 år.
Med ett fast 10-års batteri finns inte risken att batteriet tas ur och ”lånas” till fjärrkontrollen eller någon leksak.

Resebrandvarnare

En liten och lätt brandvarnare avsedd att ta med på resa. Försedd med fästanordning som gör att den enkelt kan fästas t ex i tak eller i en dörrkarm. Även försedd med kontakt för inbrottslarm. Kontakten kan fästas i dörrspringan så att larm erhålls då dörren öppnas.

Gaslarm

Larm som reagerar för gasol, stadsgas och naturgas. Varnaren används i husvagnar, båtar och bostäder med gasspisar eller gasolinstallationer. Drivs via ackumulator av 230 VAC men kan även anslutas direkt till
12 VDC.