Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Detektorer

Det finns flera olika detektorer beroende på användningsområde och miljö. Detektorer delas likt centralapparaterna upp i konventionella och adresserbara/analoga.Multidetektor MTD 533X

Integral CUBUS detektor serien

Våra branddetektorer är utrustade med CUBUS levelling detektorteknik som aktivt och automatiskt anpassar sig till dess förhållande. De enskilda parametrarna som rök, värme eller CO mäts inte bara utan utvärderas inom ramen för de relativa förändringarna i de andra relevanta parametrarna. Om dess förhållande förändras justerar sig detektorn automatiskt.

MTD 533X är en kombinerad detektor för rök och värme.
Användningsområde:

 • Industri
 • Handel
 • Kontorsbyggnader
 • Hotel, etc.


CMD 533X är en kombinerad detektor med rök, värme och kolmonoxid.
Användningsområde:

 • Kök
 • Tvättstugor
 • Mekaniska verkstäder
 • Slutna konstruktioner
 • Underjordiska garage
 • Dammiga eller fuktiga miljöer, etc.MTD 533X-S är en kombinerad detektor för rök och värme med integrerad siren. MTD 533X-SP erbjuder en integrerad talfunktion.
Användningsområde:

 • Hotel
 • Skolor
 • Gallerior
 • Allmänna platser, etc.MMD 130 Ex-i uppfyller gällande krav för farliga områden i zonerna 1 och 2 .
Användningsområde:

 • Gasstationer
 • Lackerings system, etc.