Göteborgs Brandservice

Brandlarmcentraler

Centralapparaten i en brandlarmanläggning övervakar anläggningens driftstillstånd och ger larm vid brand eller fel. På centralapparaten kan också systemet testas och detektorsektioner och larmöverföring frånkopplas vid arbete i byggnaden.

Dafo har tre serier brandlarmcentraler:

Brandlarmcentral CB 200

Dafo brandlarmcentral CB200 är prisvärd och användarvänlig larmcentral för mindre anläggningar som kontor, förskolor, verkstäder och liknande.

Centralen finns med 1 eller 2 detektorsektioner som vardera kan hantera upp till 20 detektorer. Trots sin ringa storlek och sitt ringa pris är centralapparaten utrustad med både fel- och larmreläer samt utgång för extern matning. I apparaten finns plats för reservkraftsbatteri som vid strömavbrott kan driva anläggningen i upp till 30 timmar.

Precept EN

Dafo brandlarmcentral Precept EN är en kraftfull konventionell centralapparat. Den är mycket mångsidig och användarvänlig. Den är lämpad för mindre till medelstora anläggningar. Precept EN finns med 4 eller 8 detektorsektioner. Till varje sektion kan upp till 32 detektorer anslutas.

Ytterhöljet är av epoxylackerad plåt
och det finns plats i centralen för reservkraftsbatteri för upp till
72 timmars strömavbrott.
Centralen är försedd med speciellt brandkårslås för manövrering med brandkårsnyckel för att förhindra obehöriga tillträde.

Till centralapparaten finns tilläggskort med extra larmutgångar eller extra reläer, som båda kan styras sektionsvis.

Prodex adresserbar brandlarmcentral

Prodex 500 är en kraftfull adresserbar brandlarmcentral avsedd för upp till 500 detektorer, larmknappar, larmdon eller andra anslutna enheter. Systemet är utbyggbart upp till 4000 adresser.

Systemet är mycket flexibelt med individuellt programmerbara in- och utgångar. Centralapparaten kan programmeras för att ge separat förlarm och i ett senare skede larm till larmcentral.

Prodex 100 är en mindre variant med plats för upp till 127 detektorer/adresser. Den har samma finesser och egenskaper som de större larmen men är utformad som ett prisvärt alternativ för de mindre anläggningarna.

Extern brandförsvarstablå och larmlagringstablå finns att tillgå till samtliga Prodex larmcentraler.

Ytterhöljet är av epoxylackerad plåt med plats för reservkraftsbatteri samt orienteringsritningar.

Brandlarmcentral Prodex och Precept EN är uppfyller standarden EN 54 och är godkänd av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering.