Göteborgs Brandservice

Brandlarmcentraler

Centralapparaten i en brandlarmanläggning övervakar anläggningens driftstillstånd och ger larm vid brand eller fel. På centralapparaten kan också systemet testas och detektorsektioner och larmöverföring frånkopplas vid arbete i byggnaden.

UTC

1X

1X brandcentral erbjuder aktuell teknisk arkitekturen i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, systemet erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Central

1X-F4-SC är en konventionell brandlarmcentral med skandinavisk brandkårsnyckel. Den levereras med 4 sektioner som stöder upp till 32 enheter (beroende på detektor typ) per sektion, samt upp till 4 övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom 2 konventionella reläutgångar för brand och fel, samt två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll.

2X

2X-seriens brandlarmcentraler har de senaste intelligenta funktionerna för små och stora adresserbara brandlarmanläggningar. Centralen har en attraktiv modern design som passar med all inredning. Användargränssnittet med en EN-54 kompatibel LCD-skärm och styrratt ger ett enkelt handhavande. Avtagbara delar för snabb och enkel installation.

Till 2X finns en mängd olika adresserbara detektorer och tillbehör för att kunna anpassa systemet efter olika behov. Med sin adresserbarhet och ett komplett sortiment av enkelt installerade tillvalskort och moduler, USB- och Ethernet®- anslutning, går det snabbt och enkelt att programmera och underhålla systemen. Detta erbjuder mångsidighet och fördelar för såväl fastighetsägare som för installatörer.

Centralen

Centralen har två detektorslingor som stöder upp till 128 enheter/slinga och kan indelas i upp till 64 sektioner/slinga. Centralen kan kompletteras med ett slingkort för utökning med ytterligare två detektorslingor. I grundversion har den fyra stycken övervakade utgångar för larmdon som även kan användas som fritt programmerbara utgångar, två stycken reläutgångar och två stycken övervakade utgångar som arbetar i par och är avsedda för gemensam överföring av brandlarm och fel. Centralen har även två stycken fritt programmerbara ingångar för övervakning och kontroll med mera.

Schrack Seconet

Integral IP BX.

Specialutvecklad för mindre anläggningar.
Integral IP BX är den senaste brandlarmcentralen i den beprövade Integral IP-serien. Det är en kraftig men kompakt central med 1 slinga för skydd av speciellt mindre objekt och för övervakning av oövervakade tekniska anläggningar och anordningar.

Intuitiv, enkel manövrering. Integral IP BX använder den beprövade och konstant vidareutvecklade Integral IP-tekniken. Det beprövade, intuitiva manöverkonceptet med sina översiktliga knappar och logiska förlopp ger nödvändig överblick även i stressiga situationer. Ett säkerhetskoncept i flera steg garanterar att endast behöriga kommer åt brandlarmcentralen.

Överblick över det viktigaste:

 • Programvaruredundans
 • TCP/IP-gränssnitt
 • Endast nätverksanslutning via IP-gränssnitt
 • X-LINE: 1 slinga
 • Upp till 250 enheter

Integral IP CXF

Till den kompakta brandlarmcentralen Integral IP CXF kan upp till 500 enheter anslutas till två slingor i basutförandet. Dessutom har den ytterligare ett gränssnitt som valfritt kan anslutas till en LAN-nätverkskomponent, två ytterligare slingor, en universell gränssnittskomponent eller en komponent för in- och utdata.

Varje central är en självständig enhet med egen strömförsörjning och batterier som förutom till detektorgrupper och styrningar även kan anslutas till externa manöverpaneler, brandkårsmanöverpaneler, skrivare, etc. Integral IP CXF kan vid behov anslutas till en Integral LAN och finns i olika rackutförande - med eller utan protokollskrivare eller som blackbox.

Överblick över det viktigaste:

 • Programvaruredundans
 • TCP/IP-gränssnitt, nätverkskompabilitet
 • X-LINE: Upp till 4 slingor
 • Upp till 250 enheter per slinga

Integral IP MXF

Varje central är en självständig enhet med egen strömförsörjning och batterier som förutom till detektorgrupper och styrningar även kan anslutas till externa manöverpaneler, brandkårsmanöverpaneler, skrivare, etc. Integral IP MX finns i olika rackutföranden – med eller utan protokollskrivare, som blackbox eller med extra indikeringspaneler med lysdioder.

Överblick över det viktigaste:

 • Modulär, decentraliserad konstruktion
 • Hårdvaru- och programvaruredundans
 • TCP/IP-gränssnitt, nätverkskompabilitet
 • X-LINE: Upp till 16 slingor
 • Upp till 4000 enheter