Göteborgs Brandservice

Aspirerande rökdetektorer

AirSCREEN ASD 535

Ett hyperkänsligt system med den senaste HD-sensortekniken

Hög känslighet, dold montering, längre användningstid samt en intuitiv och säker projektering är bara några av kraven på moderna aspirerande system. ASD 535 är ett modern, universellt och effektivt aspirerande system. Tack vare den högdynamiska sensorn (HD-sensor), den inställbara fläkten och möjligheten att använda asymmetriska rörssystem, skapar ASD 535 helt nya dimensioner i fråga om precision, flexibilitet och ekonomi, speciellt under extrema villkor.

En automatisk inlärningsfas och enkel inställning underlättar idrifttagning och manövrering. Programvaran Pipeflow skapar en säker projektering i enlighet med EN 54-20 och är dessutom VdS-certifierat. Som pricken över i:et finns den intelligenta systemintegrationen som kan implementeras och bytas ut med praktiska extramoduler. För tidig branddetektering i fryhus kan systemet ASD 535 LT (low temperature) användas.

Högsta känslighet, tyst drift, dold installation - tack vare dessa egenskaper är ASD 535 perfekt lämpat för ett stort antal användningar:

  • Rumsövervakning: Höglager och distributionscentrum, arkivrum, innertak och upphöjda golv, stora hallar, muséer, gallerier, teatrar, biografer, minnesmärken, k-märkta byggnader, flygplatser, IT- och serverrum, telekommunikationscentrum, labb- och forskningscentrum, elektroniska mätrum, transformatorhallar, renrum, etc.
  • Objektövervakning: Telekommunikationsutrustning, hög- och lågspänningsskåp, vitrinskåp för utställningar, IT-utrustning, spänningsfördelarskåp, CNC-styrsystem etc.
  • Dold användning: Skydd för kulturminnesmärken, fängelseceller, estetiskt anspråksfull arkitektur etc.