Göteborgs Brandservice

PRODUKTBLAD

Branddörrstängning

Branddörrar uppställda med kilar eller uppknutna med snören en allvarlig brist i brandskyddet som ofta förbises. Det händer så lätt och ofta utan större eftertanke - en varm sommardag eller för att underlätta vid omflyttning eller byggnadsarbeten.

En enkel metod för att undvika problemen är att ge efter för behovet och låta dörren ställas upp, men då med en automatisk branddörrstängning. Vi har två modeller:

Dörrstängarsats med hållmagnet och rökdetektorer

Dörren förses med en hållmagnet kopplad till branddetektorer som automatiskt stänger dörren vid brand. Installationen styrs och övervakas av en centralapparat som strömmatas med 230 VAC. En sirén kan koppas till systemet för att erhålla ett larm. Manuella knappar för stängning monteras vid dörren.

Enheten säljs som komplett sats inklusive hållmagnet, ankare, centralapparat, två detektorer, dörrstängarknapp och kabel. Dörrstängningsanordning beställs separat.