Göteborgs Brandservice

Skillnaden mellan trygghet och katastrof kan vara hårfin

En genomtänkt brandskyddsstrategi kan vara just den enkla skillnaden. Allt handlar om smart planering och säkerhetstänkande.

En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja bransläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör brandvarnaren och det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.

Vi och vår samarbetsparner Dafo Brand , ställer extremt höga krav på säkerhet.

Våra effektiva och moderna brandvarnare och brandlarm varnar för rök i ett mycket tidigt skede. Det ger möjlighet till en snabb och säker släckinsats och skyddar på så sätt liv och egendom.