Göteborgs Brandservice

Spislarm och spisvakt

Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. En viktig orsak till bränder är att spisen glömts på utan övervakning.

Ett spislarm och en spisvakt är en billig försäkring mot brand vid spisen.

Om överhettning uppstår ljuder larmet i ett tidigt skede, innan någon skada är skedd och eldsvåda hunnit bryta ut. Samtidigt stänger spisvakten strömtillförseln till spisen.

Spisvakten har också en ”smart-timer” som övervakar användningen av spisen och bryter strömmen om spisplattornas effekt inte ändrats inom viss tid. Tiden är ställbar mellan 0,5 och 1,5 timme.

En tredje säkerhetsfunktion är ett barn- och demenslås. Det kopplas av genom att sätta på och av en platta tre gånger efter varandra med en sekunds mellanrum.

Spislarmet monteras med en enkel magnetfastsättning under spisfläkten. Spisvakten är försedd med en Perlexkontakt och installeras enkelt mellan spisen och eluttaget utan att elektriker behöver tillkallas. Spisvakten finns även för fast installation och för spisar med 1-fas inkoppling.

Spisvakten kan också aktiveras via en brandvarnare monterad i taket i köket.