Göteborgs Brandservice

Flamskyddsmedel

Bränder idag har snabbare förlopp. Rum övertänds på kortare tid. Släckinsatsen måste påbörjas snabbare. Utrymning måste ske på kortare tid för att personer inte ska komma till skada.

Möbler, tyger och andra inredningsmaterial är den främsta orsaken till den snabba brandspridningen.

Brandimpregnering av inredningen i ett rum är en effektiv brandskyddsåtgärd. Det kan i många fall helt förhindra att en brand uppstår. Vid brand i oskyddad utrustning kan impregneringen stoppa den snabba brandspridningen och möjliggöra släckning eller utrymning.

Med Exfire kan praktiskt taget alla textilier och porösa material flamskyddas. 1 liter utblandad vätska räcker till ca 10 m2 yta. Impregneringen är åldersbeständig så länge man inte tvättar eller nöter bort den. Lättare avtorkning försämrar inte behandlingen.

Flamskyddsmedel Exfire finns i två varianter.

  • Exfire T – avsett för tyg
  • Exfire K – avsett för trä, kartong, tältväv, torkade växter

Läs vidare i produktblad och användningsinstruktion.