Göteborgs Brandservice

Vikten av ett effektivt brandskydd

Brandförebyggande utrustning skyddar människor, egendom och miljö.

Att förhindra bränders uppkomst och spridning är tillförlitligt och effektivt även när en lokal är obemannad.

Göteborgs Brandservice AB är helhetsleverantör inom förebyggande brandskydd och hjälper företag och organisationer över hela landet att skydda sig mot olyckor. Vi har ett komplett sortiment larm, brandvarnare, släcksystem och brandtätningsprodukter. Allt för ett säkert brandskydd.