Göteborgs Brandservice

Strålrör

Vi har ett brett utbud av strålrör, allt från Handifighter och enhetsstrålrör från TA till avancerade rör från TFT i USA såsom Ultimatic, Jetmatic och QuadraFog. Flertalet av våra räddningstjänster, liksom många utomlands, har idag Ultimatic som sitt standardstrålrör. Det har låg vikt och är lätthanterligt med få rörliga delar med ringa krav på service och översyn. Ultimatic finns även i en version med mindre flöde lämplig för insatser med förhöjt lågtryck. 

Bilden visar Ultimatic FO7 utrustad med tillbehören ledat inlopp och LED-lampa. Båda tillbehören kan eftermonteras. 

 

Strålrör Mulitfire

Den enkla konstruktionen och materialvalen garanterar mycket hög driftsäkerhet och lång livslängd. Den självcentrerande spridaren ger en absolut centrisk stråle med bra sammanhållning och långa kastlängder.

 

Strålrör Quadrafog

Quadrafog är ett mycket populärt strålrör både i Sverige och i övriga världen. Främst tack vare sitt enkla handhavande, låga vikt, få delar och ringa krav på service och underhåll men främst för sin kapacitet att kunna användas vid höga tryck. Den fasta tandkransen ger en sammanhållen stråle och en bra skyddsskärm.