Göteborgs Brandservice

Saneringsmateriel och oljeskadeskydd


Absol

Saneringsmedlet Absol är det enda riktigt mångsidiga saneringsmedlet och används av ett flertal räddningstjänster runt om i landet. Absol har flera fina egenskaper såsom  
 

  • Snabb och hög uppsugningsförmåga
  • Minskar brandrisken
  • Ger halkfria golv

Absol kan även användas vid brandbekämpning.


Brunnsmatta

För snabb och säker tätning av brunnar såväl inomhus som utomhus. Brunnsmattan tål en mängd aggressiva kemikalier och rengöres enkelt med tvål och vatten för återanvändning. Enkelt att hantera och transportera och lätt att förvara. .


Tättingen 

Tättingen ger en sekundsnabb och säker tätning av gatubrunnar. Den används av både industri och räddningstjänst för att hindra att farliga kemikalier rinner ner i dagvattensystemet.

 

Vätskesugare

Gedigen konstruktion och hög kvalitet, bl a rostfri behållare, har gjort att Pullman alltid varit ledande inom sitt område. Används av räddningstjänster och saneringsföretag såväl i Sverige som runt om i Europa.

 


Sanol Länsa

Sanol Länsa används vid oljeläckage i sjöar, vattendrag och älvar men också vid avgränsning av större spill i samband med transportolyckor eller läckage inom industrin.

Sanol saneringsvagn

Sanol Saneringsvagn

En praktisk, självdoserande behållare för absorberingsgranulat. Ett smidigt sätt att förvara granulatet och lätt kunna sanera spill. Inkl. spillförvaring i soppåse. Praktiska och starka fästen för borste och spade. Levereras med 10 kg säck Diamix.

 

 

 

Spillbags

Spillbag är den ideala och snabba lösningen när det är bråttom vid läckage. Spillbag 15 och 100 är lätta och smidiga att använda och lägga ut när det är bråttom tex en bil som läcker ut vätska vid en trafikolycka. Både spillbag 15 och 100 klarar det flesta vanliga kemikalier och naturligtvis bensin och diesel.