Göteborgs Brandservice

Sugande rökfläkt RF 500/7

RF 500/7 är en eldriven, 4-bladig axialfläkt som kombinerar hög hastighet med låg vikt och kompakta mått. Kapacitet ca 8.300 m2/h och vikten ca. 23 kg.

Användningsområdet inom brand är främst vid restvärdeshantering men fläkten används även inom andra branscher där luftombyte behövs t.ex vid målning, blästring, läggning och behandling av industribetonggolv och arbete i tunnlar.  Som tillbehör finns dörrstång för upphängning samt sug- och tryckslang.