Göteborgs Brandservice

Rökgasfläktar

Idag sker rökgasventilering som en integrerad del i räddningsinsatsen, parallellt med livräddning och släckning. Snabb rökevakuering underlättar räddningsarbetet tack vare ökad visibilitet, sänkt temperatur och reducerad mängd giftiga brandgaser. En lyckad brandventilering minskar också risken för övertändning och skapar en bättre arbetsmiljö för räddningstjänsten med mindre personskaderisker.

Samtliga fläktar är egentillverkade vilket säkrar snabb service och eventuell reparation då vi alltid har reservdelar på lager liksom utbildad verkstadspersonal.