Göteborgs Brandservice

Vetter lyftkuddar, rörproppar och tätningsutrustning

Vår samarbetspartner Dafo marknadsför sedan snart 25 år hela Vetters produktsortiment
i Sverige varav lyftkuddarna har varit den mest sålda produkten.
Vetters lyfkuddar används vid såväl räddningsinsatser som industrilyft av olika slag.

De låglyftande 8 bars kuddarna har en lyftkapacitet på upp till
68 ton och är det vanligast förekommande fabrikatet hos svensk räddningstjänst.

Vetters höglyftande kuddsats för tung räddning har en kapacitet
på 23 ton och en lyfthöjd på 110 cm. Försvarets räddningsfordon är utrustade med dessa lyftkuddesatser.

Rörproppar för tätning av dagvattenbrunnar, avloppsrör etc.
tillverkas i olika storlekar för tätning mellan 2,5 och 200 cm.

Tanktätningskuddar, tätningslans, rörtätningsbandage och tätningsklammrar är en del av Vetters
breda program av tätningsutrustning.