Göteborgs Brandservice

Livräddning

Dafo har ett brett sortiment av utrustning för räddningsinsatser
såsom trafikolyckor, fallolyckor, drunkningstillbud etc. Den här
typen av utrustning används inom räddningstjänsten, ambulansen,
industrin, sjöräddningen, fjällräddningen, försvaret m fl.

 

Ytbärgardräkt 6700

Northgears Ytbärgardräkt 6700 är
speciellt framtagen för att möta dagens
högt ställda krav på en slitstark, smidig
och oöm ytbärgardräkt. Tyget i dräkten är
av materialet Heavy Duty Cordura som är
ett av de slitstarkaste materialen på
marknaden idag.

 

Fallskydd

Dafo har tagit fram två nya, smidiga och lättanvända fallskyddspaket, det ena med lina och glidlås och det andra med block. Utrustningen är testad och godkänd enligt gällande EU-standarder och direktiv. I vårt sortiment ingår även ett evakueringspaket för upp- eller nerfirning vid t.ex fallolycka eller vid evakuering från höga byggnader. Fallskyddslagstiftningen fastslår att arbetsgivare skall ombesörja att fallskydd finns på plats vid arbete på höjd över 2 meter där risk för fall föreligger.

Hoppkudde Lorsbach SP 16

Hoppkudde Lorsbach SP 16 är godkänd för användning inom räddningstjänst enligt standard DIN 14151, 1-3. Hoppkudden kan mycket snabbt sättas i drift. Två personer gör den hoppklar på cirka 30 sekunder och efter ett hopp så tar det ungefär 10 sekunder att återställa den innan nästa person kan hoppa.

Räddningsplanka Hansa-Board

Hansa-Board är idag det mest använda redskapet för livräddning på vatten och is och levereras fullt utrustad, färdig för insats. Den låga vikten i kombination med brädans flytförmåga och framkomlighet gör den användbar i öppet vatten, på is och på is med dålig bärighet vilket ger livräddaren möjlighet att snabbt och enkelt nå fram till en nödställd. Med den 300 meter långa säkerhetslinan, som medföljer som standard, kan personal på land enkelt dra den nödställde och livräddaren tillbaka till fast mark.

Räddningsbräda River X

River-X räddningsbräda är en lättare och smidigare bräda än den traditionella Hansabrädan. River-X räddningsbräda ersätter inte Hansabrädan men den har varit ett självklart val för många räddningstjänster som har mindre och snabbare första-insatsbilar där man vill ha vattenlivräddning med bilen.