Göteborgs Brandservice


Elverk

Honda tillverkar elverk av hög kvalitet vilket garanterar kunden maskiner som startar lätt och som håller år efter år. Den överlägsna teknologin ger en lägre bränsleförbrukning och längre gångtid. Tack vare användandet av fyrtaktsmotorer och högteknologiska lösningar genererar Hondas elverk mycket låga decibelvärden. Hondas elverk är konstruerade för att vara så smidiga så möjligt för att underlätta manuell transport och förvaring.

Högteknologiska lösningar innebär att elverken levererar ett konstant flöde av ”ren kraft” vilket innebär högre pålitlighet och färre avbrott. Hondas inverterteknologi tillåter även mer känsliga elektronikprodukter (t ex datorer) att användas utan avbrott. Hondas motorer uppfyller miljökraven EU2, CARB Tier 3 och EPA Tier 2.