Göteborgs Brandservice

SWEDAC Ackreditering

Göteborgs Brandservice AB är ackrediterade av SWEDAC som kontrollorgan typ B, C enligt ISO/IEC 17020

Kontrollorgan typ B:
Återkommande kontroll av gasflaskorKontrollorgan typ C:
Trycksättning med gas.