Göteborgs Brandservice

ISO 14001

Kvalitetssäkrat inom ISO 14001,
Leverans av produkter och tjänster inom Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) inklusive montage, service, kontroll och utbildning..

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.