Göteborgs Brandservice

Företaget

Göteborgs Brandservice AB startade 1986 som ett försäljnings- och service företag.

Vi är ett säkerhetsföretag med affärs idéen att förebygga brand- och personskador. Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter och tjänster , för ett effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett helt brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Vi erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand– och säkerhetsutrustningar.

Systematiskt Brandskydd

Vi har under åren utvecklats till ett av de ledande företagen i Västsverige inom produktområdena brand, utbildning , riskhantering och utrymning, med en egen verkstad och produktlager.

Vi utför också brandskyddsbesiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning.

Vi vill i samarbete med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om olyckan är framme.

Certifiering

Kvalitetssäkrat inom ISO 9001 samt ISO 14001 inom Leverans av produkter och tjänster inom 
Systematiskt Brandskyddarbete, inklusive montage, service, kontroll och utbildning.

Ackrediterade av SWEDAC som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor enligt ISO/IEC 17020 B+C).

Godkända servicelämnare av DNV, LLOYDS samt BVQI-Marine.


Medlem i SVEBRA, Svenska Brandredskapsföreningen.

Ackrediterade av SWEDAC
Göteborgs Brandservice AB